.
ซีพี กุ้งแปซิฟิก XL (41/49) กก.ละ | Lotus’s Shop Online