.
ไก่สะเต๊ะเสียบไม้ 250 กรัม | Lotus’s Shop Online