.
โมเมนโต ชามไก่ต้นกล้วย ขนาด 6 นิ้ว X 3ชิ้น | Lotus’s Shop Online