.
โมเมนโต ชามไก่ต้นกล้วย ขนาด 8 นิ้ว X 2 ชิ้น | Lotus’s Shop Online